Rada programowa

  • Adolf Reut
  • prof.dr.hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka
  • dr Krzysztof Janik
  • Katarzyna Kubicka-Żach
  • Józef Andrzej Laskowski
  • prof. dr hab. Jerzy Olędzki
  • Radosław Pruszowski
  • dr Zbigniew Zychowicz
  • dr Zdzisław Kałamaga