Nasi autorzy

Andrzej Banaś

Doświadczony doradca wielu samorządowych podmiotów na terenie całego kraju, specjalista w zakresie zamówień związanych z ochroną środowiska. Współwłaściciel krakowskiej firmy doradczej F.U.D. Doradca s.c., wieloletni trener z listy Prezesa UZP, doświadczony wykładowca. Publicysta zajmujący się problematyką zamówień publicznych. W latach 1994-1999 - pełnomocnik wojewody ds. zamówień publicznych.


dr inż. Grzegorz Bliźniuk

Autor jest doktorem informatyki. Łączy pracę naukową z aktywnością w zakresie informatyzacji administracji publicznej. Obecnie jest zaangażowany w rozwój systemu informacyjnego ochrony zdrowia w Polsce. W roku 2008 otrzymał prestiżową nagrodę im. Marka Cara za wdrożenie w Polsce systemowych podstaw skutecznej implementacji informatyzacji administracji publicznej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W latach 2005-2007 – jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był odpowiedzialny za informatyzację administracji oraz realizację polskiego komponentu Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej. Skuteczne uruchomienie tego systemu we wrześniu 2007 roku umożliwiło wejście Polski do Strefy Schengen. Na co dzień związany z warszawską gminą Bemowo i podwarszawską gminą Czosnów.


dr Krzysztof Janik

Minister spraw wewnętrznych i administracji w latach 2001-2004, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, poseł na Sejm II, III, i IV kadencji, polityk, politolog, znawca problematyki samorządowej, współtwórca reformy administracji rządowej, członek Rady Służby Cywilnej, przewodniczący partii SLD w r. 2004. Pracownik naukowy Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego.


Elżbieta Karasiewicz

Dziennikarka. Obecnie Pełnomocnik Zarządu Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie ds. marketingu i promocji. W przeszłości: dziennikarka „Głosu Szczecińskiego” oraz w tejże radakcji m.in. zastępca redaktora naczelnego, kierownik działu kultury, kierownik działu społeczno-politycznego; publikowała artykuły na łamach kilku tytułów prasy regionalnej i ogólnopolskiej, m.in. „Kurier Szczeciński”, „Na przełaj”, „Razem”, „Elity”, „Politycy”, „Zielona Arka”. W latach 2004-2009 redaktor naczelna pisma liderów samorządowych „Regiony” wydawanego przez IRR w Szczecinie.


Józef Andrzej Laskowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1992 r. pracuje w sektorze publicznym, zajmując się zagadnieniami z zakresu finansów publicznych. Członek komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były arbiter z listy prezesa UZP. Jako wykładowca współpracuje z licznymi podmiotami w prowadzącymi studia i szkolenia z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych. Aktualnie z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.


dr Ewa Miszczak
 
Autorka jest adiunktem w Zakładzie Socjologii Medycyny i Rodziny Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie. Główne obszary jej zainteresowań zawodowych to socjologia religii ze szczególnym uwzględnieniem religijności młodzieży i przemian religijności współczesnych Polaków oraz gerontologia społeczna i problemy funkcjonowania seniorów w przestrzeni  publicznej i prywatnej.

Jacek Piechota

Prowadzi własną działalność gospodarczą. Specjalizuje się w consultingu dla firm działających na rynkach wschodnich. Minister gospodarki oraz minister gospodarki i pracy w rządach Leszka Millera i Marka Belki. Jako poseł na Sejm RP kierował m.in. komisjami: Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Od 2007 r. jest Prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, która działa na rzecz współpracy ekonomicznej między Polską i Ukrainą, od 2012 roku sprawuje również funkcję prezesa Stowarzyszenia „Europa – Północ – Wschód”.


dr Anna Osowska

Specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, menadżer opieki zdrowotnej, Sępopol, woj. warmińsko-mazurskie.


dr inż. Zbigniew Zychowicz

Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie. Wykładowca m.in. socjologii, protokołu dyplomatycznego, komunikacji społecznej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

W przeszłości:

  • Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego
  • Pierwszy Prezydent Euroregionu Pomerania 1995-1998
  • Pierwszy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 1998-2000
  • Senator RP 2000-2005
  • Doradca Prezydenta RP w 2000 r.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY