Gmina dzisiaj

Magazyn Samorządowy GMINA to ogólnopolski miesięcznik, który przez siedemnaście lat był redagowany i wydawany przez Fundację Promocji Gmin Polskich. Od października 2012 r. jego wydawcą jest Wydawnictwo PUBLICUS, które od piętnastu lat wydaje miesięcznik „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA”.

Dzisiejsza GMINA to magazyn, który kontynuuje misję Fundacji. Czytelnik, któremu bliskie są sprawy społeczności lokalnych, znajdzie w nim szereg interesujących i aktualnych informacji oraz tematów z zakresu funkcjonowania samorządów: od spraw finansowych, prawnych, komunalnych, środowiskowych, po społeczne, kulturalne i sportowe. W miesięczniku istotne miejsce zajmują też relacje z ważnych lokalnych wydarzeń.

Magazyn GMINA stawia sobie za cel wspieranie lokalnych inicjatyw, lokalnej przedsiębiorczości, popularyzowanie idei spójności oraz harmonijnego rozwoju polskich regionów. Promuje wszystkich tych, którym leży na sercu publiczne, zbiorowe dobro. Jest platformą dialogu dla tych, którym się chce działać, tworzyć i zmieniać na lepsze krajobraz dzisiejszej Polski.

GMINA adresowana jest przede wszystkim do mieszkańców małych miejscowości –  miast, miasteczek oraz gmin, ale także do społeczności lokalnych z dużych aglomeracji miejskich. Interesujące publikacje znajdą w niej zarówno przedstawiciele władz samorządowych gmin, powiatów i województw, jak i osoby zaangażowane w prace organizacji pozarządowych czy instytucji kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, zdrowotnych, działających w społecznościach lokalnych. O swoich problemach poczytać też mogą lokalni biznesmeni, przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Wiele kwestii staramy się przedstawiać w poradnikowej, przystępnej formie. Często prezentujemy przykłady dobrych praktyk, które mogą stać się inspiracją do działania dla konkretnych podmiotów i osób, aktywnych w lokalnych środowiskach.

Miesięcznik jest przyjazny w odbiorze. Dzieje się tak dzięki stonowanym, ciepłym kolorom oraz układowi graficznemu, ułatwiającemu szybsze czytanie, a także dzięki zdjęciom, pozwalającym przejrzyście wyeksponować problem.

Aby się przekonać, że to wszystko jest prawdą, należy odwiedzić łamy miesięcznika. Zapraszamy do czytania GMINY.

Dla ułatwienia wyszukiwania naszej strony podajemy poniżej hasła po, których łatwiej Państwo na nią traficie:samorząd gminny, społeczności lokalne      

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY