Prenumerata GMINY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż poczynając od numeru kwietniowego magazyn samorządowy GMINA dostępny będzie wyłącznie w odpłatnej prenumeracie. Wynika to z konieczności dostosowania pisma do realiów rynku prasowego, a także z wymogów związanych z profesjonalizacją magazynu. Wydawca chce doskonalić magazyn, m.in. sukcesywnie zwiększając jego objętość, która już w kwietniu wzrośnie do 48 stron.

Zamówienia mogą dotyczyć wydań z dowolnego, wskazanego przez zamawiającego okresu. Cena jednego egzemplarza wynosi 6,50 zł (w tym 8 proc. VAT). Cena prenumeraty do końca roku wynosi 58,50 zł (w tym 8 proc. VAT).

Prenumeratę zamawiać można: na formularzu załączonym do miesięcznika, przez stronę internetową www.magazyngmina.pl, na której znajduje się interaktywny druk zamówienia prenumeraty, telefonicznie u Wydawcy - tel. (22) 610 10 99 w. 21.

Wśród pierwszych trzystu prenumeratorów rozlosujemy:

  • jedno miejsce na Uczelni Łazarskiego na podyplomowym studium zamówień publicznych
  • cztery bezpłatne prenumeraty magazynu GMINA na 2014 r.
  • cztery bezpłatne prenumeraty miesięcznika ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA na 2014 r.

Serdecznie zapraszamy - prenumerujcie i czytajcie GMINĘ.

Zespół redakcyjny

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY