Ważniejsze inicjatywy

Przez wiele lat swojej działalności Fundacja była organizatorem lub współorganizatorem wielu przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, realizowanych w formie projektów, inicjatyw, konkursów i imprez samorządowych. Najczęściej wiązały się one z:

 • rozwojem lokalnym
 • infrastrukturą komunalną oraz infrastrukturą drogową, sportową, turystyczną
 • ekologią

W dekadzie 2000–2010 Fundacja zorganizowała kilkanaście ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych konferencji i seminariów, z udziałem liderów samorządowych, przedstawicieli agend rządowych, parlamentu i innych instytucji, a także organizacji publicznych, prywatnych i pozarządowych. Dominujące tematy podejmowane na konferencjach to:

 • finansowanie rozwoju lokalnego
 • wykorzystywanie funduszy UE przez samorządy
 • tworzenie tzw. zielonych miejsc pracy
 • partnerstwo publiczno-prywatne
 • racjonalna gospodarka odpadami
 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się następujące konferencje:

 • „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej – Instrumentem Rozwoju Gmin”,
 • „Gminy Polskie w Europie – Inwestowanie w Rozwój”,
 • „Finansowanie Rozwoju Lokalnego”,
 • „Selektywna Gospodarka Odpadami Komunalnymi”.

Obecnie fundacja realizuje następujące projekty konkursowe:

 • „Gminny Lider Recyklingu”,
 • „Moja Gmina Chroni Klimat”,
 • „Lider Zielonej Energii”,
 • „Dobry Partner Samorządu”.

Wspólnie z Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej, w latach 2004–2006 Fundacja uczestniczyła w realizacji Programu Informacyjnego Wsparcia Samorządów Terytorialnych, w ramach którego wydany został cykl poradników samorządowych na tematy komunalne. Współpraca jest kontynuowana, np. przy projekcie ENTER EUROPA.

Udział Fundacji jako partnera w projektach na rzecz Rozwoju w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zaowocował m.in. przy programach „Kluczowa Rola Gminy w Aktywizacji Zawodowej Niepełnosprawnych” oraz „Platforma e- dialog”.