Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ważniejsze inicjatywy

Przez wiele lat swojej działalności Fundacja była organizatorem lub współorganizatorem wielu przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, realizowanych w formie projektów, inicjatyw, konkursów i imprez samorządowych. Najczęściej wiązały się one z:

 • rozwojem lokalnym
 • infrastrukturą komunalną oraz infrastrukturą drogową, sportową, turystyczną
 • ekologią

W dekadzie 2000–2010 Fundacja zorganizowała kilkanaście ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych konferencji i seminariów, z udziałem liderów samorządowych, przedstawicieli agend rządowych, parlamentu i innych instytucji, a także organizacji publicznych, prywatnych i pozarządowych. Dominujące tematy podejmowane na konferencjach to:

 • finansowanie rozwoju lokalnego
 • wykorzystywanie funduszy UE przez samorządy
 • tworzenie tzw. zielonych miejsc pracy
 • partnerstwo publiczno-prywatne
 • racjonalna gospodarka odpadami
 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się następujące konferencje:

 • „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej – Instrumentem Rozwoju Gmin”,
 • „Gminy Polskie w Europie – Inwestowanie w Rozwój”,
 • „Finansowanie Rozwoju Lokalnego”,
 • „Selektywna Gospodarka Odpadami Komunalnymi”.

Obecnie fundacja realizuje następujące projekty konkursowe:

 • „Gminny Lider Recyklingu”,
 • „Moja Gmina Chroni Klimat”,
 • „Lider Zielonej Energii”,
 • „Dobry Partner Samorządu”.

Wspólnie z Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej, w latach 2004–2006 Fundacja uczestniczyła w realizacji Programu Informacyjnego Wsparcia Samorządów Terytorialnych, w ramach którego wydany został cykl poradników samorządowych na tematy komunalne. Współpraca jest kontynuowana, np. przy projekcie ENTER EUROPA.

Udział Fundacji jako partnera w projektach na rzecz Rozwoju w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zaowocował m.in. przy programach „Kluczowa Rola Gminy w Aktywizacji Zawodowej Niepełnosprawnych” oraz „Platforma e- dialog”.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY