ZAWÓD: SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zobacz więcej

środa, 13 listopad 2013 12:39

Subwencja oświatowa na 2014

Napisane przez 

W projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 39,5 mld zł (to o 0,02 proc. mniej niż tegoroczne wykonanie subwencji). Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie podziału tej kwoty, szacując że finansowy standard A, czyli kwota przypadająca na jednego ucznia wyniesie 5 289,45 zł. W stosunku do roku 2013 wzrośnie o ok. 126 zł, tj. 2,4 proc.
Wysokość subwencji, która ostatecznie trafia do poszczególnych gmin uzależniona jest m.in. od liczby uczniów i wag, według których są oni przeliczani.

W stosunku do ubiegłego roku MEN doprecyzowało kilka wag. Projekt zakłada wprowadzenie do algorytmu podziału nowej - P31=0,02 obejmującej uczniów klas pierwszych publicznych szkół podstawowych (zgodnie z wprowadzeniem od 1 września 2014 r. (…) ograniczenia liczby uczniów w klasach pierwszych do 25 uczniów w oddziale – przyp. MEN). Resort szacuje, że dzięki temu gminom zostanie naliczona na ok. 494 tys. uczniów dodatkowa kwota subwencji oświatowej – ok. 55 mln zł na 25-osobowe klasy pierwsze.

Resort planuje też zastosowanie wskaźnika zwiększającego o 3,1 proc. liczbę uczniów szkół podstawowych, co ma zapewnić środki na pokrycie kosztów edukacji połowy rocznika sześciolatków w okresie od września do grudnia 2014 r. W tych gminach, w których faktyczny wzrost liczby uczniów będzie niższy od założonego, pieniądze mają posłużyć do poprawy przygotowania szkół na przyjęcie młodszych dzieci.

Ponadto doprecyzowane zostaną wagi dotyczące uczniów mniejszości narodowych, wychowanków korzystających z nauczania w podmiotach leczniczych oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Po odliczeniu 0,4 proc. z przeznaczeniem na rezerwę subwencji oświatowej do poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego trafi w sumie:
- gminy 24 mld zł (w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań gminy – 5,8 mld zł)
- powiaty 14,6 mld zł (w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań powiatu – 6,7 mld zł)
- województwa – 744,5 tys. zł

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 dostępny tutaj >>>Źródło: Serwis Samorządowy PAP /aba/

ARCHIWUM

PARTNERZY


O nas
W bieżacym numerze
Na marginesie
Aktualności
Warto przeczytać 


REKLAMA