Działaność

Wydawnictwo „Publicus” Sp. z o.o. działa na rynku edytorskim od maja 1997 roku, kiedy ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”.

Od października 2012 roku wydaje również miesięcznik „Gmina” w nowej odsłonie merytorycznej oraz graficznej.

„Publicus” był pierwszym wydawnictwem w Polsce, ukierunkowanym wyłącznie na problematykę zamówień publicznych. Od początku aktywnie wspierał i uczestniczył w wielu inicjatywach służących budowie i rozwojowi polskiego systemu zamówień publicznych.

Specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, zarówno w zakresie działalności wydawniczej, jak i dydaktycznej „Publicus”, patronował i patronuje wielu przedsięwzięciom związanym z zamówieniami publicznymi – targom, konferencjom, seminariom naukowym itp.

Na łamach miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” prezentuje szeroką wiedzę z zakresu zamówień publicznych, dostarczając bieżących informacji dotyczących przepisów, działania systemu oraz rynku zamówień publicznych.

Tej problematyce poświęcone są także publikacje książkowe, ukazujące się w cyklu wydawniczym „Biblioteka Doradcy”. To kolekcja najważniejszych regulacji w prawodawstwie zamówieniowym, obejmująca wszelkie zmiany, nowelizacje a także prezentująca przepisy dotyczące zamówień publicznych w krajach Unii Europejskiej oraz w USA.

Wydawnictwo dwukrotnie przeprowadziło badania ankietowe, dotyczące obszaru funkcjonowania zamówień publicznych w Polsce: Zamówienia publiczne – prawo i praktyka (1999) oraz Przedsiębiorca w systemie zamówień publicznych (2000).

Wydawnictwo współpracuje z wieloma autorami, specjalizującymi się w problematyce „zamówieniowej”. Od pierwszych chwil istnienia miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” udało się zgromadzić wokół niego grono wybitnych specjalistów w zakresie prawa zamówień publicznych.

W oparciu o grono ekspertów skupionych wokół redakcji miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, stanowiących profesjonalną kadrę wykładowców, prowadzona jest działalność szkoleniowa pod nazwą „Szkoła Doradcy”. Kursy dostosowane są do potrzeb zarówno zamawiających, jak i oferentów, a często tworzone specjalnie dla konkretnego odbiorcy.

W ramach Szkoły Doradcy organizowane są także seminaria i konferencje, mające na celu wymianę poglądów i dyskusję pomiędzy ich uczestnikami na temat stosowania w praktyce przepisów o zamówieniach publicznych.

Od 2003 roku Wydawnictwo oraz miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca” są organizatorami Nagrody Publicus, przyznawanej wyróżniającym się uczestnikom rynku zamówień publicznych w Polsce.

www.publicus.pl

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY