środa, 19 listopad 2014 11:09

Budżet Wrocławia 2015: więcej na inwestycje

Napisane przez 

Oświata, transport i gospodarka komunalna to dziedziny, na które przewidziano najwięcej pieniędzy w projekcie budżetu miasta na 2015 rok. – Planowany budżet jest kontynuacją stabilnego i proinwestycyjnego budżetu roku 2014 – uważa Marcin Urban, Skarbnik Miasta: – Zakłada utrzymanie wysokich wydatków bieżących na edukację, kulturę, gospodarkę mieszkaniową oraz opiekę socjalną, a przede wszystkim znaczący wzrost wydatków na inwestycje, bo aż o 20 proc. w porównaniu do planów ubiegłorocznych. W projekcie nowego budżetu szczególny nacisk położono na realizację zadań, które w sposób bezpośredni wpływają na jakość życia mieszkańców. W nadchodzącym roku zaplanowano zwiększenie liczby miejsc objętych dofinansowaniem z budżetu miasta w żłobkach i przedszkolach niepublicznych, doposażenie nowo powstałych oddziałów szkolnych i przedszkolnych oraz kontynuację pomocy dla rodzin wielodzietnych – pisze www.wroclaw.pl

Na przebudowę szkół podstawowych przeznaczono w przyszłym roku ponad 51 mln, a na modernizację przedszkoli 17,3 mln zł. Z kolei aż 47 mln zł zostanie wykorzystane na działalność dziennych domów pomocy społecznej, blisko 24,5 mln zł na wspieranie rodzin i pieczę zastępczą, a na remonty nieruchomości wspólnot mieszkaniowych - 17,3 mln zł.

Projekt budżetu uwzględnia również nową edycję Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 20 mln zł, podczas której mieszkańcy poprzez głosowanie sami zdecydują o realizacji zaproponowanych projektów. Wzrost wydatków bieżących planowany jest także na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, co podyktowane jest przygotowaniami Wrocławia do pełnienia funkcji Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. W 2015 roku władze miasta zaplanowały inwestycje warte 867 mln zł, podczas gdy w bieżącym roku na ten cel przeznaczono 722 mln zł.

Do największych przedsięwzięć, na które mają być wydane miejskie pieniądze należy m.in. ukończenie budowy Narodowego Forum Muzyki, kontynuowanie rewitalizacji miasta oraz poprawa stanu infrastruktury drogowej. Wśród tych ostatnich znaczne nakłady przewidziano na II etap Zintegrowanego System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, rozpoczęcie budowy obwodnicy Leśnicy oraz remont ul. Racławickiej. W planach jest również powstanie Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, kontynuacja rozbudowy kanalizacji, a także inwestycje sportowe, wśród których znalazła się renowacja Stadionu Olimpijskiego. Razem wydatki inwestycyjne stanowią blisko 21 proc. wszystkich wydatków budżetowych na 2015 rok.

Według planu przyszłoroczne dochody miasta powinny wynieść prawie 3 mld 879 mln zł, natomiast wydatki 4 mld 154 mln zł. – Planowany deficyt jest zbliżony do tegorocznego i związany przede wszystkim ze wzrostem wydatków inwestycyjnych – wyjaśnia Marcin Urban: – Natomiast nie mają na niego wpływu bieżące wydatki miasta, które w całości zostaną pokryte z bieżących wpływów budżetowych. Cały czas pilnujemy relacji między dochodami, a wydatkami bieżącymi, aby utrzymać nadwyżkę, która pozwala spłacać zadłużenie miasta. Deficyt w znacznej kwocie zostanie pokryty przez kredyt preferencyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Koszty obsługi całego zadłużenia należą do najniższych w miastach metropolitalnych w Polsce – informuje miejski portal Wrocławia. – Jest możliwe dzięki korzystaniu z kredytów preferencyjnych oraz skutecznemu renegocjowaniu warunków umów kredytowych – tłumaczy Marcin Urban: – Niskie koszty obsługi długu pozytywnie wpływają na zachowanie przez miasto ustawowego wskaźnika zadłużenia, który we Wrocławiu wyniesie 8,82 proc. podczas, gdy jego bezpieczny poziom to nawet 12,47 proc. Gwarantuje to miastu całkowicie bezpieczny poziom zadłużenia.

Z kolei planowany na poziomie 1,6 proc. wzrost dochodów dotyczy głównie przychodów z podatku PIT i CIT, które w przyszłym roku po raz pierwszy w historii powinny przekroczyć poziom 1 mld zł. Pomimo tego, że od 2 lat nie zwiększają się stawki podatkowe, wzrosną także przychody z podatków od nieruchomości, ponieważ wzrasta baza podatkowa, przybywa we Wrocławiu nieruchomości. Według urzędników, w przyszłym roku nie wzrosną także opłaty za wywóz śmieci.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY