Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Cele i zadania statutowe

Do podstawowych zadań statutowych Fundacji należy działalność informacyjno-promocyjna oraz edukacyjna, kierowana do szeroko rozumianego środowiska samorządów terytorialnych, w tym zwłaszcza: 

  • zapewnianie międzynarodowego standardu promocji polskich gmin;
  • organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych i promocyjnych;
  • promowanie ofert inwestycyjnych;
  • promowanie potencjału społecznego, ekonomicznego i ekologicznego gmin polskich;
  • tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;
  • pomoc informacyjna w rozwijaniu proekologicznej infrastruktury komunalnej, w tym komunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
  • pozyskiwanie środków na wspólne przedsięwzięcia partnerskie.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY