Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
niedziela, 30 listopad 2014 14:41

DOBRY WIATR DLA REGIONÓW

Napisane przez 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej realizuje jesienny cykl wydarzeń w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dobry wiatr dla regionów”. Inicjatywa dofinansowana ze środków NFOŚiGW ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat energetyki wiatrowej.

Konferencja „Energetyka wiatrowa a środowisko”, która odbyła się 21 października we Wrocławiu była trzecią z cyklu bezpłatnych wydarzeń regionalnych. W planach są jeszcze 3 konferencje: w Lublinie, Suwałkach, Rzeszowie. Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej: www.regionalne.psew.pl.

Konferencję otworzył Wojciech Cetnarski, pełniący funkcję Prezesa PSEW, który w swojej prezentacji przedstawił aktualny stan rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i poszczególnych województwach oraz opowiedział zaproszonym gościom o aktualnie planowanych projektach ustaw, które dotyczą sektora odnawialnych źródeł energii.

Następnie głos zabrał dr inż. Piotr Stawski z Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych, który przedstawił temat dot. wpływu farm wiatrowych na środowisko. Elektrownie wiatrowe stanowią bezemisyjną alternatywę dla procesów spalania paliw węglowych. Wpływają jednak na takie elementy środowiska jak krajobraz, klimat akustyczny, bioróżnorodność. Prezentacja pokazywała praktyczne kierunki rozwiązań skutkujących marginalizacją tego rodzaju oddziaływań.

Następną prezentację – o możliwości produkcji energii z wykorzystaniem najnowszych technologii – wygłosił dr hab. inż. Robert Smoleński z Instytutu Inżynierii Elektrycznej. Wykorzystanie energii wiatrów na wysokich pułapach (większa gęstość i stałość energii) może przyczynić się do zwiększenia udziału energii wiatru w bilansie energetycznym, a zastosowanie zasobników energii w systemach elektroenergetycznych umożliwia zwiększenie zdolności przyłączeniowych OZE.

Uwarunkowania przestrzenne województwa dolnośląskiego dla rozwoju energetyki wiatrowej przedstawił Piotr Rybkowski z Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. W celu wyznaczenia obszarów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wiele gmin w województwie dolnośląskim rozpoczęło w ostatnich latach procedurę sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. Anna Siwkowska z Ambiens Sp. z o.o. omówiła proces wydawania decyzji środowiskowych w realizacji inwestycji energetyki wiatrowej. Podstawowym i najważniejszym warunkiem właściwego wyboru lokalizacji parku wiatrowego jest zachowanie tzw. norm jakości środowiska. Oznacza to, że dla każdej inwestycji wykonuje się zaawansowane analizy, które wskazują, czy realizacja danego przedsięwzięcia jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa, przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

Prelekcja „Oddziaływanie energetyki wiatrowej na zdrowie” została wygłoszona przez dr. hab. n. med. Donatę Kurpas, prof. PMWSZ w Opolu. Przedstawiała ona najświeższe badania, które potwierdzają, że nie ma żadnych dowodów na to, że praca elektrowni wiatrowych wpływa negatywnie na zdrowie ludzi. Dr Krzysztof Badora z Uniwersytetu Opolskiego omówił zagadnienia dotyczące energetyki wiatrowej w polskim krajobrazie. Przedstawił szczegóły oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko oraz etapy lokalizacji inwestycji (studium, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych), uwarunkowania rozwoju elektrowni wiatrowych oraz szanse i zagrożenia jakie wynikają z budowy tych elektrowni.

Sposoby skutecznego zarządzania parkiem wiatrowym omówił dr inż. Sebastian Cichowski z WSB Service Sp. z o.o. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, niezależnych od producentów turbin rozwiązań software'owych zawsze wiadomo, co w danym momencie dzieje się z elektrownią wiatrową. Analizowane są wszelkie niezbędne dane, m. in.: ilość wyprodukowanej energii, dostępność turbiny do pracy, usterki i niezaplanowane przerwy w produkcji energii, przeprowadzone naprawy i konserwacje. Miesięczne raporty stanowią bazę właściwej kontroli, jest to również istotny faktor w przypadku opracowywania technicznych ulepszeń.

Więcej informacji o wydarzeniach kampanii znajdą Państwo na stronie projektu: www.regionalne.psew.pl

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Więcej w tej kategorii: AUTOBUS RUSZYŁ W TRASĘ! »

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY