Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
sobota, 01 listopad 2014 20:05

AUTOBUS ENERGETYCZNY PRZECIWKO ZMIANOM KLIMATU

Napisane przez 

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, zmiany klimatu w coraz większym stopniu dotykają wszystkich regionów w Europie, a lata 2004-2013 były najcieplejsze w jej historii, powodując szereg negatywnych i nieodwracalnych skutków dla środowiska. Proces ten z roku na rok się pogłębia, w związku z czym należy się spodziewać dalszych szkodliwych dla nas zmian klimatycznych.

– Na całym świecie zmiana klimatu jest faktem, a stopień oraz szybkość zmian stają się coraz bardziej widoczne – stwierdziła Jacqueline Mc Glade, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska. – Oznacza to konieczność  przystosowania do nich każdego obszaru gospodarki, w tym gospodarstw domowych, jak również zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych – dodała.

Na słowa te zareagowała w Polsce Krajowa Agencja Poszanowania Energii, uruchamiając w październiku 2014 roku „Autobus Energetyczny – mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu” , który przez dwa lata będzie podróżował po Polsce.  W ramach tej kampanii informacyjnej, eksperci KAPE będą dzielić się swoją wiedzą z mieszkańcami gmin i jednostkami samorządu terytorialnego odnośnie przyczyn zmian klimatycznych oraz sposobów zapobiegania im.

Negatywne skutki zmian klimatycznych

Do niepokojących zjawisk klimatycznych zaliczane są coraz częstsze i coraz dłuższe fale upałów, powodujące susze i wysuszanie rzek, głównie na południu Europy. Jednocześnie zmienia się nasilenie opadów, które przybierają na sile w jej północnych regionach, znacznie zwiększając tam ryzyko powodzi. Obserwuje się także przyspieszone topnienie lodowców i pokryw śniegowych; proces ten na Grenlandii od roku 1990 przyspieszył dwukrotnie. W konsekwencji podwyższa się poziom mórz.

Obserwowane zmiany powiązane są w dużej mierze z procesem zanieczyszczania środowiska, wynikającym z agresywnej ekspansji cywilizacji, w tym – między innymi – rozwoju transportu i przemysłu, czy kumulowania się odpadów. Na szczęście, lokalnie wdrażane mechanizmy ochrony środowiska mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zahamowania tych zmian. Każdy z mieszkańców Europy może więc pomóc w swoim regionie samodzielnie, wdrażając lokalnie dobre nawyki ekologiczne.

O Autobusie Energetycznym

Autobus Energetyczny będzie swoistym mobilnym centrum informacyjno-edukacyjnym. Celem jego dwuletniej podróży będzie zachęcenie mieszkańców Polski do samodzielnego przeciwdziałania zmianom klimatu w życiu codziennym, tj. w domu, w pracy, w szkole, w lokalnym środowisku. W projekcie istotne będzie nie tylko przekazywanie informacji , ale również inicjowanie dyskusji na tematy środowiskowe i wpływanie na decydentów, tworzących lokalne strategie ekologiczne w gminach.

Dużym atutem jest mobilność tego projektu – w formie autobusu może on dotrzeć prawie wszędzie. Projekt zakłada odwiedzenie każdego z 16 województw, w sumie ponad dwustu gmin. Podjęte działania  mają wpłynąć na zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, ponieważ zmiana podejścia społeczeństwa do tego problemu jest kluczowa w procesie wdrażania zmian.

Autobus Energetyczny wyruszył w ogólnopolską trasę już na początku października. Ważnym elementem inauguracji tego projektu będzie konferencja, która odbędzie się 22 października w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie www.autobusenergetyczny.pl. Projekt dofinansowany jest ze środków NFOŚiGW.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY