Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 51.

czwartek, 26 czerwiec 2014 22:17

AUTOBUS ENERGETYCZNY PRZEMIERZY POLSKĘ

Napisane przez 

Z początkiem października w Polskę ruszy autobus informacyjno-edukacyjny, którym do dwustu gmin w całym kraju wybiorą się eksperci, tworzący grupę doradzającą w zakresie wiedzy o zmianach klimatu oraz projektach z zakresu efektywności energetycznej. Autobus Energetyczny to firmowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii SA przedsięwzięcie wzorowane na podobnej kampanii przeprowadzonej w latach 2003-2005.

Jak podkreślają inicjatorzy przedsięwzięcia, najważniejszym celem kampanii jest zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie zmian klimatu, ich przyczyn, czy też działań, dzięki którym można im zapobiegać lub łagodzić ich skutki. A działania takie można podejmować praktycznie w każdym otoczeniu: w domu, pracy, szkole, lokalnym środowisku.

W praktyce chodzi o stworzenie mobilnego centrum informacyjno-edukacyjnego, którego platformą byłby właśnie… autobus. Dzięki możliwości dotarcia do najmniejszych nawet ośrodków autorzy kampanii chcieliby wpłynąć zarówno na gminnych włodarzy, jak i zwykłych mieszkańców. Akcja ma objąć dwieście gmin – w tym jeszcze w 2014 r. gminy województw łódzkiego i wielkopolskiego.

Pasażerowie Autobusu sformują swoistą grupę doradczą, z której wiedzy i porad będzie można korzystać nieodpłatnie, mając też pewność niezależności i aktualności wiedzy, jaką chcą promować eksperci. Jak podkreśla Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA, za przedsięwzięciem nie stoją żadne konkretne firmy handlowe czy producenci urządzeń.

Pas transmisyjny wiedzy

„Nie ma pilnej potrzeby zmiany podejścia ludzi do środowiska naturalnego na bardziej pozytywny, zmiany klimatu są cykliczne, naturalne i człowiek nie ma na nie wpływu” – takie są, zdaniem inicjatorów projektu, poglądy większości z nas. Ludzie „preferują zdecydowanie środowisko miejskie nad środowisko naturalne, informacje na temat zagrożeń ekologicznych nie budzą w nich żadnych uczuć oraz kryzys ekologiczny i związane z nim zagrożenia nie wpływają bezpośrednio na ich życie” – podkreślono we wnioskach z badań Fundacji „Nasza ziemia” przeprowadzonych w 2012 r.

Dlatego adresatami kampanii są praktycznie wszyscy – od decydentów, przez biznesmenów, po dzieci. Eksperci przemierzający Polskę chcieliby włączać się w prowadzone lokalnie projekty zmierzające do zmniejszenia zużycia energii – a więc i poprawy warunków środowiskowych w skali globalnej. Pozostaną też w kontakcie z uczestnikami lokalnych przedsięwzięć, kontaktując się z nimi po zakończeniu kolejnych etapów kampanii.

Szczególnie ważne wydaje się tu zwrócenie uwagi samorządowców na kwestie związane z problematyką efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Autobus Energetyczny ma poruszać i skłaniać do dyskusji,  zachęcać do tworzenia lokalnych strategii ekologiczno-środowiskowych. Jak kilkakrotnie mieliśmy okazję pisać na łamach Magazynu Samorządowego GMINA, wiele samorządów – szczególnie w ostatnich, z finansowego punktu widzenia, trudnych latach – poszukuje najlepszych i najbardziej energooszczędnych rozwiązań. Choćby z tej prostej przyczyny, że są one szybko i bezpośrednio odczuwane „w portfelach”. Autobus Energetyczny ma również służyć wypatrzeniu najlepszych praktyk stosowanych w gminach i pokazaniu tych wzorców innym. Nie chodzi jedynie o nowe żarówki w ulicznych lampach – polityka klimatyczna to również oszczędność wody, racjonalne potraktowanie śmieci, umiejętne gospodarowanie materiałami i surowcami. Co równie ważne, eksperci będą mogli doradzać również w zakresie zdobywania dofinansowania dla najlepszych i najtrafniejszych rozwiązań, jakie chcieliby wdrażać ich słuchacze. W Autobusie możemy spodziewać się dwóch ekspertów, którzy będą obsługiwać to centrum wystawiennicze i laboratorium naukowe w jednym.

Trzy lata w trasie

Harmonogram realizacji projektu został rozpisany na 36 kolejnych miesięcy, w trakcie których zrealizowane zostaną dwa etapy przedsięwzięcia. Pierwszy jest krótszy – potrwa dziewięć miesięcy. W jego ramach Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA ma skoncentrować się na działaniach organizacyjno-finansowych i logistycznych: wynająć pojazd, zainstalować w nim konieczne urządzenia, przygotować koncepcję kreatywną i materiały edukacyjno-informacyjne (prezentacje multimedialne, plakat, modele), przygotować witrynę internetową, przeszkolić i przygotować ekspertów, zorganizować kampanię w mediach.

Po tym interludium rozpocznie się etap drugi: podzielona na 16 kampanii wojewódzkich akcja. W każdym województwie załoga Autobusu Energetycznego spędzi około miesiąca, starając się zarówno brać udział w lokalnych czy regionalnych wydarzeniach, jak i docierać do ośrodków, nie szukając pretekstów pod postacią imprez masowych. Zresztą sam przyjazd Autobusu może stać się wydarzeniem samym w sobie. Eksperci będą bowiem dysponować nie tylko materiałami poglądowymi, ale też demonstracyjnymi, m.in. prezentacjami czy modelami rozmaitych urządzeń.

Z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego istotny wydaje się być fakt, że załoga może zaoferować też szkolenie pracowników JST w zakresie poszanowania energii i oszczędnej gospodarki wodą w biurze, a także np. segregowania odpadów. Autorzy projektu zakładają, że w każdym z odwiedzanych województw organizowanych będzie przynajmniej pięć takich szkoleń. Podobnie w każdym województwie należy się spodziewać przynajmniej dwóch spotkań z przedsiębiorcami (mających formę warsztatów). Do młodzieży adresowany będzie z kolei konkurs „Przeciwdziałamy zmianom klimatu”. Osobną częścią kampanii są „Dni z klimatem”, mające na celu przyciągnięcie do projektu uwagi jak najszerszej grupy odbiorców.

Dwadzieścia lat doświadczeń

Warto tu wspomnieć o organizatorze kampanii. Krajowa Agencja Poszanowania Energii działa od 1994 r. na mocy decyzji rządu oraz uchwały Sejmu. W tej chwili większościowym udziałowcem KAPE SA jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. KAPE SA stawia sobie za cel upowszechnianie i wdrażanie najlepszych światowych standardów oraz praktyk w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Świadczy usługi doradcze i szkoleniowe firmom z branży budowlanej, przygotowuje ekspertyzy dla samorządów i administracji państwowej, prowadzi działania informacyjne i promocyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii (OŹE).

Te atuty sprawiają, że podróż Autobusu Energetycznego nie powinna przejść bez echa. Dla wielu osób będzie to jedna z nielicznych okazji, by móc zadać pytania i rozproszyć wątpliwości, zasięgając rady u najlepszych.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY