Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
środa, 26 luty 2014 16:30

GMINA EKOINNOWACJI – KONKURS DLA GMIN

Napisane przez 

W styczniu 2014 roku rozpoczęła się praktyczna realizacja konkursu adresowanego do samorządów gminnych pt. „Gmina Ekoinnowacji”. Jego głównym celem jest promowanie dobrych praktyk wdrażania innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej.

Fundacja Promocji Gmin Polskich, główny organizator przedsięwzięcia, zaprasza wszystkie zainteresowane gminy do udziału w konkursie i zgłaszania opisów dobrych praktyk. Informacje na temat konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.eko-gminy.pl.

Konkurs „Gmina Ekoinnowacji” adresowany jest do samorządów gminnych, które powinny przygotować opis dobrej praktyki tworzenia warunków, korzystnego klimatu inwestycyjnego, wspierania i wprowadzania przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych w gospodarce komunalnej, ukierunkowanych na  uwzględnianie i tworzenie ekoinnowacji.

Pokazać najlepsze przykłady i praktyki

Zgłaszany do konkursu opis dobrej praktyki może być przygotowany nie tylko przez sam urząd gminy lub związane z nim bezpośrednio struktury, ale również we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi czy społecznymi – takimi jak: inwestorzy; przedsiębiorstwa; pozarządowe organizacje ekologiczne i społeczne; lokalne i regionalne agencje rozwoju; instytucje otoczenia biznesu; regionalne i branżowe organizacje gospodarcze; ośrodki naukowo-badawcze; instytuty naukowe; placówki oświatowe; parafie.

Podstawowym celem Konkursu jest identyfikowanie dobrych przykładów przedsięwzięć innowacyjnych ekologicznie w gminach, uhonorowanie i upowszechnienie najlepszych praktyk oraz pomoc w skutecznej wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy gminami w zakresie podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć innowacyjności ekologicznej. W każdym kolejnym miesiącu trwania konkursu prezentowanych będzie – na stronie www.eko-gminy.pl– sześć opisów dobrych praktyk.

W konkursie nie będą brane pod uwagę uwarunkowania geograficzne gmin, lecz przede wszystkim aktywność samorządów gminnych w działaniach na rzecz tworzenia korzystnych warunków planistycznych, prawa lokalnego, pozytywnego nastawienia społeczności lokalnych i klimatu inwestycyjnego sprzyjającego wdrażaniu innowacji ekologicznych. Do kryteriów merytorycznych punktowania dobrych praktyk należą:

ñ  kompleksowość zaangażowania gminy w innowacyjność ekologiczną;

ñ  liczba obszarów/dziedzin, w których dokonano innowacyjnych ekologicznie zmian/udoskonaleń (max. 5 pkt.);

ñ  zaangażowanie planistyczne gminy i tworzenie klimatu dla rozwoju ekoinnowacyjności;

ñ  prowadzenie lokalnych działań edukacyjnych i kampanii informacyjno-promocyjnych w innowacyjności ekologicznej;

ñ  współpraca z innymi podmiotami (publicznymi, prywatnymi lub pozarządowymi);

ñ  utworzenie nowych (zielonych) miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Zgłaszane do Konkursu opisy dobrych przykładów przedsięwzięć ekoinnowacyjnych powinny dotyczyć praktyk, przy których powstaniu samorząd lokalny odegrał istotną rolę. Opisy dobrych praktyk powinny być przygotowywane zgodnie z regulaminem konkursu, według ustalonego formularza, dostępnego na stronie www.eko-gminy.plw formie elektronicznej. Przewiduje się uhonorowanie dwudziestu najlepszych praktyk na koniec Konkursu, którego rozstrzygnięcie planowane jest na wrzesień 2015 r.Opisy praktyk powinny być przesyłane drogą elektroniczną lub drogą pocztową na płycie CD na wskazany adres, najpóźniej do czerwca 2015 roku.Redakcją i prezentacją opisów dobrych praktyk zajmuje się Fundacja Promocji Gmin Polskich we współpracy z Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej.

W drodze po statuetkę „Eko-gminy”

O znaczeniu innowacji dla rozwoju gospodarczego i społecznego nie trzeba nikogo przekonywać, jednak postęp ten powinien dotyczyć w równym stopniu zwiększania efektywności ekologicznej, możliwej do osiągnięcia dzięki ekoinnowacjom. Rozwiązania te – o charakterze zarówno technicznym, planistycznym, jak i organizacyjnym czy społecznym – mogą być wdrażane we wszelkiego typu organizacjach i podmiotach. Szczególnie jednak te obszary działalności, które poprzez swój charakter, zakres lub skalę wywierają znaczący wpływ na środowisko, powinny być przedmiotem zainteresowania myślenia ekoinnowacyjnego. Dotyczy to w szczególności takich obszarów, jak gospodarka komunalna, polityka samorządowa i cała sfera usług użyteczności publicznej i publicznego zarządzania.

Konkurs „Gmina Ekoinnowacji” wraz ze szkoleniami internetowymi „Ekoinnowacje w Gminie” organizowane są w ramach Kampanii informacyjno-edukacyjnej z wykorzystaniem platformy e-learningowej w zakresie wdrażania innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej. Jej głównym celem jest ułatwienie pracownikom jednostek samorządowych zapoznania się z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, proceduralnymi, organizacyjnymi i technologicznymi oraz uhonorowanie dobrych praktyk wdrażania innowacji środowiskowych na poziomie lokalnym. Nagrodą konkursową będzie statuetka „Eko-Gminy”. Przewiduje się uhonorowanie dwudziestu gmin – laureatów Konkursu – na uroczystej konferencji podsumowującej realizację kampanii, planowanej na wrzesień 2015 r. W skład Jury konkursu wchodzą: Koordynator Projektu; Koordynator ds. szkoleniowych i konkursowych; Eksperci; Przedstawiciele Partnerów Strategicznych Konkursu.

Biuro Konkursu prowadzi:

Fundacja Promocji Gmin Polskich

ul. Jaworzyńska 7/3

00-634 Warszawa,

tel/fax: 22 827 19 99

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.eko-gminy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY