Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 53.

wtorek, 03 grudzień 2013 21:53

DROGI JAK KUKUŁCZE JAJA

Napisane przez 

13 września br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o drogach publicznych, która budzi wiele kontrowersji wśród samorządowców. Zastrzeżenia dotyczą art. 10 ust. 5 tej ustawy, według którego w momencie oddania do użytku alternatywnej drogi do drogi krajowej – chodzi przede wszystkim o drogi ekspresowe bądź obwodnice – gmina automatycznie dostaje pod zarząd „krajówkę”. Gminni włodarze, przy okazji tej nowelizacji, mówią o zamianie ustroju samorządowego na spychologię.

Kontrowersyjny przepis został wprowadzony 9 grudnia 2003 r. Przykładem jego zastosowania może być powstanie drogi ekspresowej S5 – między Gnieznem a Poznaniem. Utrzymanie dotychczasowej drogi K5 przerzucono na trzy wielkopolskie gminy: Pobiedziska, Swarzędz i Łubowo, przez które ta droga przebiega.

Ale to nie jedyny taki przypadek. Podobny problem pojawił się choćby po otwarciu części drogi ekspresowej S3 od zespołu portów Świnoujście-Szczecin planowanej do południowej granicy z Czechami.

Ruina budżetu

Samorządowcy argumentują, że utrzymanie tych dróg na dotychczasowym poziomie rujnuje gminne budżety. Ostatecznie najbardziej odbija się to na bezpieczeństwie kierowców, bo standard dróg pogarsza się z powodu braku pieniędzy na zachowanie ich w należytym stanie. W związku z tym ten kłopotliwy przepis został skierowany przez sześć gmin do Trybunału Konstytucyjnego – jako niezgodny z Konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.

Prace nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych podpisanej we wrześniu przez Sejm, jak zgodnie przyznają samorządowcy, niewiele zmieniły na korzyść. Ustawa zakłada automatyczną zmianę kategorii odcinka drogi, jednak tylko o stopień niżej, czyli z drogi krajowej na wojewódzką. Nie ma to też obligatoryjnego charakteru. Sejmik wojewódzki może uchwałą zmienić kategorię drogi z wojewódzkiej na powiatową. Aby powiadomić o tym zarząd powiatowy, ma na to 30 dni przed podjęciem takiej uchwały.

Z kolei samorządy gminne, na które w przeszłości „zrzucono” takie drogi, mogą zmienić ich status na wojewódzkie. Mają na to 90 dni przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Tyle że zarząd wojewódzki może je „zepchnąć” – po nowelizacji – do szczebla powiatowych, a zarząd powiatu – do gminnych.

Kontrola prewencyjna

Prezydent Bronisław Komorowski skierował nowelizację tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Taki komunikat podało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta 25 października br.

− Ustawa ta budziła duże kontrowersje, ze względu na regulacje pozwalające samorządom województwa na przekazywanie samorządom innych szczebli zarządu nad istniejącymi odcinkami dróg zastępowanymi nowymi trasami – czytamy w komunikacie.

− Oznaczałoby to swoiste wycofanie się państwa z funkcji, jaką jest określenie bezpośrednio w drodze ustawy zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego – doszłoby do scedowania tych uprawnień na jednostki samorządu.

Ponadto, jak podkreślono w komunikacie, po raz pierwszy w systemie prawnym znalazłyby się przepisy stanowiące podstawę do określania zadań realizowanych przez gminy i powiaty nie bezpośrednio w ustawie, ale przez samorząd innego szczebla, w drodze uchwały, odpowiednio sejmiku województwa, rady powiatu i rady gminy. − W opinii Prezydenta RP takie rozwiązanie budzi wątpliwości co do zgodności z wynikającą z Konstytucji zasadą określania zadań samorządów w ustawie, a także z konstytucyjnie chronioną samodzielnością gminy będącej podstawową jednostką samorządu terytorialnego – czytamy dalej w komunikacie.

Podkreślono w nim również, że nowelizacja, będąca kompilacją trzech projektów poselskich (SLD, PO i PiS), spotkała się z protestem środowisk samorządowych, w tym ich krajowych organizacji (m.in. Związku Miast Polskich, którego prezesem jest Ryszard Grobelny, prezydent Poznania). W apelach kierowanych do prezydenta Bronisława Komorowskiego wskazywały one na poważne ryzyko niezgodności nowych przepisów z Konstytucją.

 

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych została przegłosowana 13 września przez Sejm i skierowana do Senatu, gdzie czeka na głosowanie. Tymczasem zanim wejdzie w życie, bądź o jej losach zdecyduje Trybunał Konstytucyjny, samorządowcy będą mieli drogi problem z drogami.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY