Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 54.

poniedziałek, 04 listopad 2013 21:19

WĘDKA DLA OBSZARÓW RYBACKICH, CZYLI PO RYBY

Napisane przez 

Program Operacyjny Ryby ma bardzo czytelną promocję w mediach elektronicznych i w prasie. Trafia do konsumenta, którym jest każdy z nas, bo promuje zdrowe odżywianie. Ale PO Ryby to znacznie więcej niż tylko szansa na więcej ryb na naszych stołach.

PO Ryby to skrót pełnej nazwy Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Jego celem jest: racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego; podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb; poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybołówstwa.

Podczas The Tall Ships Races w dniach 2-6 sierpnia w Szczecinie odbyła się konferencja pn. „PO Ryby jako narzędzie wspierające promocję walorów turystycznych Pomorza Zachodniego”, na której członek Zarządu województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa przedstawił prezentację „Wpływ funduszy unijnych na rozwój regionu na przykładzie projektów realizowanych przez beneficjentów osi 4. PO Ryby 2007-2013”.

Zrównoważony rozwój

W ramach osi 4. – „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” – m.in. w Czaplinku zrealizowano projekt „Budowa zielonej siłowni” (Zakres 4.1a „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów”), w Darłowie były armator rybacki zbudował kompleks drewnianych domków letniskowych (Zakres 4.1.b „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej sektora rybackiego”), w Unieście (Gmina Mielno) dokonano modernizacji smażalni ryb „Sum”, (Zakres 4.1.c „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności”), w Kołobrzegu przebudowano odpływ wód opadowych do morza (Zakres 4.1.d „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego”).

Wszystkie projekty dofinansowane z PO Ryby oś 4. były realizowane na obszarach zależnych od rybactwa, które negatywnie odczuły zmiany w koniunkturze gospodarczej. Stąd projekty związane z dywersyfikacją działalności, czy inwestycje dotyczące drobnej infrastruktury rybackiej. Trzeba przyznać, że właśnie lokalne inicjatywy umożliwiły rozwój oraz poprawę życia społeczności lokalnych związanych z rybactwem.

Priorytety i środki

Wszystkie osie priorytetowe to: 1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej; 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury; 3. Środki służące wspólnemu interesowi; 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa;
5.  Pomoc techniczna.

Instytucją zarządzającą PO Ryby jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a instytucjami pośredniczącymi są: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (oś 1, 2, 3), samorządy województw (oś 4),  Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (oś 5).

PO Ryby finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Na lata 2007-2013 największymi beneficjentami są: Hiszpania – 1131 mln euro, Polska – 734,1 mln euro, Włochy – 424,3 mln euro. Ogółem (EFR + wkład krajowy) na realizację osi 1, 2, 3 przeznaczono 616,7 mln euro – na wsparcie m.in. modernizacji statków, hodowli i rybołówstwa śródlądowego, modernizacji portów rybackich i zakładów przetwórstwa rybnego oraz aktywizację lokalnych społeczności. Samorządy województw mają do dyspozycji 313,2 mln euro.

Do końca 2012 r. na działania wdrażane przez ARiMR podpisano 6916 umów na kwotę 2376,4 mln zł. Dla 713 beneficjentów osi wdrażanej przez samorządy województw ARiMR wypłaciła kwotę 194,8 mln zł.

W województwie zachodniopomorskim, w ramach PO Ryby 2007-2013, do sierpnia br. podpisano 494 umowy na łączną kwotę ponad 109 mln zł. To oznacza ok. 220 zł dofinansowania na każdego z 493 821 mieszkańców obszarów zależnych od rybołówstwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. W województwie wielkopolskim jest to z kolei 449 umów na kwotę 77 mln zł.

LGR = praca zespołowa

Lokalne Grupy Rybackie mają osobowość prawną, zrzeszają członków reprezentujących trzy sektory: publiczny (np. gminy, powiaty), społeczny (np. organizacje społeczno-zawodowe rybaków, hodowców ryb, przetwórców produktów rybnych), gospodarczy (np. przedsiębiorcy i zatrudnieni w sektorze rybackim). Grupa Rybacka jest specjalnym podmiotem, który opracował
i realizuje Lokalną Strategię Rozwoju. O realizacji strategii decyduje przede wszystkim wpływ rybołówstwa na dany region, a nie położenie geograficzne.

Obecnie działa ponad 40 LGR. Najwięcej w województwie pomorskim – 8, zachodniopomorskim – 7, kujawsko-pomorskim – 6. W pozostałych województwach od trzech do jednej LGR. Różna też jest liczba gmin
w poszczególnych Lokalnych Grupach Rybackich. Pod tym względem liderem jest LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” – 17 gmin. Na projekty osi 4. otrzymała dotację w kwocie ponad 53,4 mln zł. Ostatnie przedsięwzięcia tej Grupy to III Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie na Pograniczu EXPO Sejny 2013 oraz Święto Siei.

Na terenie zachodniopomorskiego, oprócz 7 LGR, są gminy należące do 3 Grup Rybackich w ościennych województwach. Najwięcej, bo po 89 umów podpisały: LGR Zalew Szczeciński i Mieleńska LGR. Liderami wydatkowania środków są: Kołobrzeska LGR – ponad 21 mln zł i Darłowska LGR – ponad 20 mln zł.

KARP 2020 i inne

Po przekątnej od zachodniopomorskiego w województwie podkarpackim działa tylko jedna LGR „Starzawa”, której członkami jest 9 gmin. We wrześniu zorganizowali rajd rowerowy „Szlakami naszych ojców”, zorganizowali swoje stoisko na dożynkach w Ustrzykach Dolnych i podczas XI Regionalnych Dni Rybactwa w Skoczowie.

LGR „Starzawa” jest w grupie 12. LGR z południa Polski, które realizują „Wspólne przedsięwzięcie KARP 2020”. Opracowanie pn. „Strategia Karp 2020” powstało dzięki inicjatywie prof. dr hab. Ryszarda Wojdy. Jest to analiza problematyki rybactwa stawowego wraz z diagnozą i kierunkami jego rozwoju,  która wytycza na najbliższe lata drogi rozwoju polskiego karpiarstwa dominującego w akwakulturze regionu.

W każdej Grupie Rybackiej realizującej wspólny projekt KARP 2020 organizowane są różne przedsięwzięcia promujące karpia, jak np. „Święto Karpia” w Kaniowie (LGR „Bielska Kraina”), Kampania „Pan Karp z wizytą
u przedszkolaków” (LGR „Mazurskie Morze”), Festiwal Doliny Karpia (LGR „Dolina Karpia”), Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego (LGR „Opolszczyzna”) i wiele innych. Podczas takich festynów i festiwali często nadarza się okazja, by zobaczyć pokazowy odłów karpia, degustować zupy rybne, kupić produkt tradycyjny a nawet przejechać się bryczką.

Ze środków PO Ryby dofinansowuje się wiele imprez integrujących lokalne społeczności. Chodzi o rozmaite inicjatywy, np. Festyn „Rybka jeziorna w smaku wyborna” (LGR „Drwęca”), „Regionalne Dni Rybactwa” (LGR „Żabi Kraj”), „Święto Rybaka” (LGR „Starzawa”), „Święto Pstrąga Górskiego” (LGR „Bielska Kraina”), Turniej wędkarski (LGR „Partnerstwo Drawy”), „Łebski Dzień Rybaka” (LGR „Pradolina Łeby”).

W sierpniu 2013 r. na realizację projektów w ramach PO Ryby ARiMR otrzymała dodatkowe 250 mln zł. Nowy nabór wniosków już trwa.

We wrześniu w ramach PO Ryby zostały podpisane kolejne umowy na projekt dla LGR „Zalew Szczeciński” na remont świetlicy w Kołczewie (gmina Wolin) – kwota dofinansowania 387 tys. zł i na dwa projekty dla obszaru LGR „Partnerstwo Jezior”: na remont obiektu dla utworzenia miejsca inicjatyw społecznych, rekreacyjnych i promocyjnych wraz z dostępem do Internetu (gmina Drawno) – kwota dofinansowania 169 tys. zł oraz na budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom (gmina Choszczno) – kwota dofinansowania 710 440 zł. W październiku gmina Biesiekierz (Mieleńska LGR) podpisała umowy na projekt poprawiający życie mieszkańców i ich bezpieczeństwo – budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice. Kwota przyznanej pomocy – 533 tysiące złotych – to 50,26% kosztów przedsięwzięcia.

Jak w latach 2014-2020?

W projekcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi program finansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 nazywa się Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. Ma już swój nowy znak graficzny wyłoniony w konkursie.

Zgodnie ze Strategią Europa 2020 ogólne cele na lata 2014-2020 przekładają się na pięć unijnych priorytetów EFMR: 1. promocja zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i akwakultury; 2. innowacyjność i konkurencyjność rybołówstwa i akwakultury; 3. wspieranie procesu wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 4. zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej; 5. zintegrowana polityka morska. Projekt ministerstwa zawiera analizę SWOT rybołówstwa morskiego i śródlądowego, która jest punktem wyjścia do wskazanych w dokumencie kierunków działania PO Rybactwo i Morze. Ale to już temat na inny artykuł. 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY