Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 56.

poniedziałek, 26 listopad 2012 19:15

„Gminny Lider Recyklingu” promujemy Dobre Praktyki!

Napisane przez 

Gminy ze sprawnie działającymi systemami selektywnej zbiórki śmieci, mogą zgłaszać opisy dobrych praktyk do Konkursu „Gminny Lider Recyklingu”.

Konkurs jest organizowany przez Fundację Promocji Gmin Polskich we współpracy z Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej.

Adresat: jednostki samorządu terytorialnego

Celem konkursu jest promocja dobrych przykładów zorganizowania systemów selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów na potrzeby recyklingu. Konkurs adresowany jest do gminnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej Polski.

Przedmiotem Konkursu są opisy proekologicznych przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi, które mogą być nadsyłane do organizatora przez urzędy gminne. Konkurs dotyczy przedsięwzięć realizowanych aktualnie, lub już zrealizowanych na terenie danej gminy. 

Opiszmy, co robimy, na formularzu konkursowym

Na stronie internetowej www.odpadywgminie.pl prezentowane są co miesiąc dobre przykłady organizacji selektywnej zbiórki odpadów. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, a w wyniku jego realizacji w czerwcu 2013 r. zostaną wyłonione zwycięskie gminy. Opisy przedsięwzięć ekologicznych powinny być przygotowywane przez lokalne podmioty publiczne, również we współpracy z organizacjami społecznymi i prywatnymi - jak organizacje społeczno-ekologiczne, szkoły, ośrodki kultury, parafie, lokalne przedsiębiorstwa a także dziennikarzy i osoby prywatne. Opisy dobrych praktyk powinny być przygotowane na formularzu, dostępnym na stronie internetowej projektu. Konkurs potrwa do czerwca 2013 r. Wtedy też nastąpi jego uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie laureatom statuetek Gminnego Lidera Recyklingu.

Szkolenia e-learningowe

Równolegle do konkursu, prowadzone są w ramach projektu nieodpłatne szkolenia e-learningowe „Gmina dla Recyklingu” dla pracowników administracji publicznej. W październiku br. rozpoczęła się druga edycja tych szkoleń, która potrwa do czerwca 2013 r. Zapisy na szkolenia przyjmowane są w trybie ciągłym na e-platformie szkoleniowej  www.odpady.ews21.pl

W ramach dostępnych dwunastu modułów tematycznych można zadawać pytania ekspertom gospodarki odpadami. Zarówno konkurs, jak i szkolenia realizowane są w ramach projektu edukacyjnego Fundacji Promocji Gmin Polskich pt. „Gminy Lider Recyklingu”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej. Nad realizowanym projektem patronat objęło Ministerstwo Środowiska.

Poniżej prezentujemy kilka przykładów dobrych praktyk selektywnej gospodarki odpadami w gminach (Milanówek, Ujsoły, Nieporęt, Czorsztyn), zebranych w ramach projektu i  prezentowanych na stronie www.odpadywgminie.pl

 

 

MILANÓWEK
Segregacja od szesnastu lat
Priorytetem w ramach edukacji odpadowej w gminie Milanówek było wprowadzenie społeczeństwa w zasady działania systemu selektywnej zbiórki odpadów. Dlatego też już od 1993 r. miasto kompleksowo informuje wszystkich mieszkańców o sposobach postępowania z odpadami i konieczności ich segregowania "u źródła". Gmina Milanówek rozszerzyła system selektywnej zbiórki, o zbiórkę odpadów niebezpiecznych: zużytych baterii, świetlówek, przeterminowanych leków poprzez rozstawienie specjalistycznych pojemników w wyznaczonych punktach na terenie miasta. Dodatkowo Gmina zapewnia wywóz zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV, płyt azbestowo-cementowych oraz liści (dwa razy w roku). Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom mieszkańców uruchomiony został w 2008 r. odpłatny punkt bioodpadów (przy ul. Turczynek), gdzie mieszkańcy mogą  za stosunkową niewielką opłatą  pozostawić worki z trawą czy liśćmi.
 
UJSOŁY
Kto segreguje ten zyskuje
Mieszkańcy gminy Ujsoly, położonej w powiecie żywieckim (woj. śląskie), którzy sumiennie segregują odpady, pod koniec roku mogą liczyć na dużą zniżkę opłaty za odbiór śmieci. Zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystości i porządku każdy wytwórca i dostawca śmieci zobowiązany jest do segregowania odpadów stałych. Worki na odpady segregowane otrzymują bezpłatnie tylko mieszkańcy, którzy oddają prawidłowo posegregowane odpady (zgodnie z opisem na worku).  Jeżeli w bezpłatnym worku znajdą się inne odpady, nie zostanie on odebrany. Worki należy wystawić przed własną posesją na trasie przejazdu przewoźnika. W przypadku braku oznakowania nieruchomości worki należy wyraźnie oznaczyć numerem posesji. Mieszkańcy, którzy będą prowadzili prawidłową segregację odpadów przez cały rok otrzymają rabat w czwartym kwartale nawet do 80% płatności za ten kwartał.
 
NIEPORĘT
Szkło, plastik, metal i papier oddzielnie
Na terenie gminy Nieporęt wdrożono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, tzw. „segregację u źródła”. Mieszkańcy bezpłatnie przekazują szkło, plastik, metal i makulaturę.
Wdrożony przez Urząd Gminy Nieporęt system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych skierowany jest do mieszkańców z gospodarstw domowych, którzy posiadają podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych (tzw. mieszanych) z dowolnie wybraną firmą.
Wszyscy uczestnicy selektywnej zbiórki otrzymują bezpłatnie worki 120 l w trzech kolorach, które odbierane są bezpłatnie, raz w miesiącu przez specjalistyczną firmę (zabierając zapełnione worki firma pozostawia puste na kolejny miesiąc). W gminie funkcjonują punkty odbioru segregowanych odpadów komunalnych. Można tam oddawać odpady komunalne posegregowane na cztery rodzaje: papier, metal, szkło, plastik, powstające w indywidualnych gospodarstwach. Urząd Gminy Nieporęt jest współorganizatorem akcji „Odpady segregujemy, bo Gminę Nieporęt czystą mieć chcemy!”, w której uczestniczą wszystkie gminne szkoły i przedszkola. W trakcie lekcji ekologicznych dzieci poznały zasady prawidłowej segregacji surowców wtórnych. Wieloletnią tradycję mają w gminie konkursy ekologiczne skierowane do dzieci i młodzieży, jak „Eko-Re-Akcja” i „Przetwory Śmieciory”.
 
CZORSZTYN
Wdrożyli segregację za unijną dotację
W 2010 r. samorząd gminy Czorsztyn pozyskał unijne pieniądze na wprowadzenie na swoim terenie systemu selektywnej zbiórki odpadów. Dotację pozyskano z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2010 r. Wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła ponad 855 tys. zł, w tym dofinansowanie 721 tys. zł. W ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Czorsztyn” przewidziany był zakup niezbędnego sprzętu, w tym samochodu do selektywnej zbiórki odpadów i piętnastu kontenerów umożliwiających segregację szkła, plastiku i makulatury. Dla mieszkańców wydano broszurę ze wskazówkami dotyczącymi prawidłowego gospodarowania odpadami, a dla młodszych przeprowadzono konkurs wiedzy na ten temat. Rysunki o tematyce ekologicznej, prace uczniów uczestniczących w konkursie „Segreguj odpady” ozdobiły nowo zakupioną śmieciarkę. Na terenie Gminy Czorsztyn w sposób selektywny zbiera się papier i tekturę (zbiórka organizowana jest przez szkoły, Zakład współpracuje przy odbiorze), szkło białe i kolorowe, (według harmonogramu), tworzywa sztuczne, (według harmonogramu), metale i odpady wielkogabarytowe (na zgłoszenie), baterie (w szkołach i sklepach).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY