Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 51.

poniedziałek, 26 listopad 2012 18:12

Gniezno: Budujemy tożsamość i promujemy miasto

Napisane przez 

Starosta gnieźnieński Dariusz Pilak w rozmowie z Magazynem Samorządowym "GMINA" komentuje obecną dyskusję o sensie istnienia polskich powiatów.

Wywiad ze Starostą Gnieźnieńskim – Dariuszem Pilakiem

GMINA: Dziesięć lat po wprowadzeniu reformy samorządowej coraz częściej powątpiewa się w sens istnienia powiatów. Internauci powtarzają na forach internetowych, że są one zbyt drogie i powinny oddać kompetencje gminom. Czy istnieją takie zadania, których gminom przekazać się nie da?

DARIUSZ PILAK: Cechą szczególną powiatów jest ponadgminność. Nie chodzi tu oczywiście o zależność podległości, ale uzupełnienie pewnych kompetencji, których gmina nie jest w stanie samemu udźwignąć. W wielu dziedzinach wspieramy gminy i instytucje, które działają na ich terenach. Powstają boiska, szkoły, szpitale, drogi, obiekty kulturalne i wiele innych. Wspieramy również działania z zakresu pomocy społecznej – w tej dziedzinie można powiedzieć chociażby o pieczy zastępczej znajdującej się w kompetencjach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki regulacjom administracyjnym, wśród „narzędzi” (jeśli można to tak określić), w które powiat został wyposażony są inspekcja sanitarna, weterynaryjna i wiele innych. Zespalają one i koordynują działania związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem na większych obszarach niż byłaby to w stanie zrobić gmina.

Czyli taka maxi gmina?

Gminy wykonują te zadania, z których jako wspólnoty samorządowe wywiążą się najlepiej. Ustawa o samorządzie gminnym wprowadza przecież pojęcie domniemania kompetencji gmin. Jednak – zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości – tam, gdzie kończą się możliwości gmin w zakresie skutecznego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, tam wkracza powiat. Upraszczając, można powiedzieć, że powiat pilnuje pewnego powierzonego mu obszaru całościowo, nie cząstkowo, dlatego jest on niezbędny i konieczny do sprawnego funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Ale gdzie wobec tego wkracza powiat? W jaki sposób strategia rozwoju powiatu gnieźnieńskiego wspiera działania gmin?

Odnawiamy szlaki turystyczne, modernizujemy szpital, który służy wszystkim mieszkańcom powiatu, wspieramy oświatę, także w projektach unijnych, i przede wszystkim budujemy naszą tożsamość jako miejsca, w którym zrodziło się państwo polskie.

W tym miejscu trzeba wspomnieć o naszym wielkim projekcie „Tu powstała Polska”, który promuje naszą piastowską historię już nie tylko na naszych terenach, ale także w całej Polsce. Pracujemy również nad nową formułą Szlaku Piastowskiego. W tej chwili nasz Szlak zyskał certyfikat za najlepszy produkt turystyczny Polskiej Organizacji Turystycznej, co pokazuje jak cenne jest to przedsięwzięcie i ważne w stosunku do mapy turystycznej kraju. W konsekwencji doprowadzi to również do rozwoju poszczególnych miejscowości w gminach – przypomnimy i zmodernizujemy pewne atrakcje, które mają jeszcze bardziej przyciągnąć turystów, co przyczyni się do rozwoju lokalnego biznesu.

Staramy się również napędzać gospodarkę powiatu. Pracujemy nad pomysłem strefy gospodarczej, dostrzegamy działania lokalnych przedsiębiorców i promujemy je dalej. To tylko niektóre z obszarów naszej pracy.

Mamy niemal czterysta powiatów w Polsce. Wielu polityków, a także przeciętnych ludzi, uważa, że to za dużo i przynajmniej część powiatów należałoby zlikwidować, bo powiaty nie realizują swoich zadań albo wręcz „przeszkadzają” obywatelom. Kiedy taka sytuacja ma miejsce?

To nie moja rola – oceniać, czy powiatów jest zbyt dużo, czy nie. Z pewnością są one potrzebne. Myślę jednak, że podział administracyjny państwa nie jest przypadkowy. Kształt reformy administracyjnej był poparty odpowiednimi badaniami i dyskusjami. Powiaty w Polsce są bardzo zróżnicowane ze względu na wielkość ich terytorium i liczbę mieszkańców.

Wypowiadając się w kontekście naszego regionu muszę powiedzieć, że podczas konwentów starostów spotykam się z włodarzami powiatów całej Wielkopolski, a czasami nawet spoza naszego województwa. Każdy z nas ma zadania, które realizuje i cały czas mamy dużo pracy, co pokazuje, że nasze działania są potrzebne. Myślę, że dyskusja o tym czy powiat komuś przeszkadza czy nie, jest dyskusją mającą podteksty polityczne. Dotyczy to zarówno poziomu kraju, jak i poszczególnych regionów. Musimy jednak pamiętać, że my jesteśmy samorządowcami mającymi wspierać działania mieszkańców, którymi się opiekujemy. Idea samorządności powinna być nam najbliższa, nie polityka sama w sobie. Jeśli popatrzymy przez pryzmat dbania o lokalne społeczeństwo, pracy na rzecz zaspokajania jego potrzeb, problem zbyt dużej ilości powiatów znika.

Jak Pan ocenia obecny system finansowania powiatów? Jak wyglądają dziś możliwości pozyskiwania własnych środków?

Żyjemy w czasach kryzysu gospodarczego – i powiaty również muszą się z nim zmierzyć. Nasze budżety są coraz mniejsze, a zadań do realizacji ciągle przybywa. Codziennie musimy radzić sobie z pokonywaniem trudności nie tylko administracyjnych, ale także finansowych. Staramy się jednak patrzeć optymistycznie w przyszłość. Korzystamy z funduszy unijnych, wspieramy także lokalne inicjatywy, próbujące pozyskiwać środki na swoje zadania. W ten sposób posuwamy się do przodu.

Choć oczywiście nie brakuje wyrzeczeń. Są rzeczy, które chciałoby się zrealizować, ale z powodu tak uszczuplanego budżetu i większych zadań na razie jest to w sferze marzeń.

Ostatnio do Sejmu trafiła inicjatywa obywatelska zainicjowana przez wspólnoty samorządowe „Stawka większa niż 8 MLD”, w ramach której mówimy o konieczności zmian w finansowaniu naszych budżetów. Ta propozycja pokazuje między innymi  w jaki sposób w samorządach przywrócić równowagę finansową oraz racjonalnie rozdzielać środki budżetowe tak, aby zadania samorządów, których jest coraz więcej, mogły być bezpiecznie i stabilnie realizowane. Projekt został poparty przez ćwierć miliona obywateli, czyli znacznie więcej niż przewiduje ustawa, co pokazuje, iż jest to problem istotny, nad którym parlament musi się pochylić.

Na czym powinien być oparty silny i przydatny obywatelom powiat?

Przede wszystkim w dobrym zarządzaniu i dobrze opracowanej strategii. Jeśli prowadzi się zrównoważoną i racjonalną politykę finansową połączoną z wykorzystaniem potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego danego regionu, to można odnieść sukces. Trzeba jednak pamiętać, że muszą to być działania długofalowe.

Rozmawiał: Mariusz Janik

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY