Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 50.

poniedziałek, 27 maj 2013 14:07

INTEROPERACYJNOŚĆ USŁUG ELEKTRONICZNYCH W URZĘDZIE

Napisane przez 

Na łamach naszego pisma pisaliśmy już o konieczności dobrego zorganizowania procesów biznesowych w urzędzie – po to, aby osiągnąć odpowiednią jakość jego pracy. Wspominaliśmy również o kluczowych uwarunkowaniach prawnych wynikających z zapisów ustawy o informatyzacji. Kolejnym ważnym wątkiem, o którym pisaliśmy, była konieczność zapewnienia e-partycypacji społecznej i budowania dobrego wizerunku urzędu. Dzisiaj na wszystkie te wątki spojrzymy z jednej, wspólnej perspektywy interoperacyjności.

Interoperacyjność w prawie

Idąc tropem Europejskich Ram Interoperacyjności (EIF), oficjalnie ogłoszonych w 2010 roku, polskie prawodawstwo w zapisach ustawy o informatyzacji podaje następującą definicję pojęcia interoperacyjności:

Interoperacyjność, to zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych.

Widać wyraźnie, że współdziałanie dotyczy podmiotów. Może to być współpraca pomiędzy urzędami i ich interesariuszami, współpraca urzędów pomiędzy sobą oraz urzędów z systemami rejestrów publicznych. Współdziałanie jest realizowane po to, aby  wszyscy uczestnicy tego współdziałania osiągnęli korzyści. Wszystko odbywa się z wykorzystaniem systemów informatycznych, wykorzystywanych przez uczestników współdziałania.

Pełny tekst artykułu w najnowszym wydaniu magazynu „Gmina”. Zapraszamy do lektury!

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY