Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63.

piątek, 22 luty 2013 20:32

INNOWACJE W ROLNICTWIE

Napisane przez 

Dzisiaj, między innymi za sprawą ogromnych środków z polityki spójności UE, polski rolnik ma środki, narzędzia i możliwości, żeby stawać się konkurencyjnym nie na lokalnym czy regionalnym rynku, ale na skalę europejską czy też docelowo - światową.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. To właśnie między innymi za sprawą środków pomocowych UE w postaci instrumentów finansowych i programów operacyjnych nasz kraj rozwija się gospodarczo, a wypracowany przez nas PKB stopniowo przekłada się na większą zasobność naszych portfeli. W obliczu obecnego podziału świata między kilka przodujących potęg gospodarczych Europa musi się integrować, żeby pozostać w grze i mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, by móc ją współtworzyć i kształtować. Integracja ta ma na celu stałe zwiększanie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw, promowanie europejskich rozwiązań zarówno na rynkach lokalnych jak i światowych.

Gospodarka kiedyś, a dziś

W dzisiejszych czasach spojrzenie na gospodarkę, także naszą rodzimą, jest zupełnie inne niż w przeszłości. Staje się zdecydowanie bardziej holistyczne. To rynek dyktuje warunki – produkuje się więc to, co się opłaca albo nie produkuje się w ogóle. Już nie tylko produkt się liczy, ale również wartość dodana, którą możemy zaoferować w postaci usług komplementarnych, bądź atrakcyjnych promocji, upustów. Praktycznie każdy segment musi się podporządkować prawom gospodarki wolnorynkowej. Dotyczy to w znaczącym stopniu również rolnictwa.

Niegdyś sprawa dla polskiego rolnika przedstawiała się stosunkowo prosto. Należało zasiać, zebrać plony, a następnie upłynnić towar. Gdy produkcja rolna bywała nieopłacalna, państwo uruchamiało interwencyjny skup towaru i rolnik na przeżycie miał. Dzisiaj, między innymi za sprawą ogromnych środków z polityki spójności UE, polski rolnik ma środki, narzędzia i możliwości, żeby stawać się konkurencyjnym - nie na lokalnym czy regionalnym rynku, ale na skalę europejską czy też docelowo - światową. Potrzebne są tylko chęci i zaangażowanie.

Powrót do przyszłości…

Przestało się liczyć w tak dużym stopniu, co produkujemy, a raczej jak efektywnie to robimy, jaką technologię produkcji zaadaptowaliśmy czy jak skuteczni jesteśmy w pozyskiwaniu środków na szeroko pojęty rozwój. Rolnictwo powoli przestaje w naszym kraju kojarzyć się z opuszczonymi PGR-ami, pozostałościami poprzedniego systemu, a raczej z prężnie działającymi przedsiębiorstwami o kompleksowej ofercie i z ambitnymi planami na przyszłość. Innowacje w rolnictwie stanowią coraz istotniejszy element działalności, a niekiedy mogą decydować o powodzeniu bądź porażce przedsięwzięcia. Poniżej prezentujemy kilka ciekawych innowacyjnych rozwiązań w zakresie szeroko pojętej produkcji rolnej.

Więcej, lepiej - biostymulatory

W walce o jak największy plon wysokiej jakości dostępny jest cały arsenał różnych środków – jednym z nich są biostymulatory. Preparaty te korzystnie wpływają na procesy wzrostu i rozwoju roślin, nie są są to jednak substancje dla nich odżywcze. W niekorzystnych warunkach środowiska zwiększają one odporność roślin – np. na suszę, przymrozki, zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi lub herbicydami. W normalnych warunkach pobudzają rośliny do wzrostu, zwiększają pobieranie składników pokarmowych, stymulują wytwarzanie naturalnych hormonów.

Biostymulatory stosowane są przede wszystkim na plantacjach rzepaku i buraków cukrowych, a także w ogrodnictwie – w uprawie warzyw i kwiatów, w sadach. Dostępne środki przeznaczone są do wykorzystania w formie oprysku, rzadziej posypowo. Zgodnie z polskim prawem (ustawa z dn. 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin) biostymulatory, wraz z regulatorami wzrostu, zaliczane są do środków ochrony roślin.

Najnowsze badania dowodzą, że biostymulatory mogą mieć jeszcze szersze zastosowanie – dowiedziono, że zmniejszają straty spowodowane przez pryszczarka kapustnika w uprawach rzepaku ozimego. Dzięki nim łuszczyny rzepaku stają się twardsze, co uniemożliwia samicy pryszczarka dostanie się do środka i złożenie jaj. Efekty stosowania biostymulatorów porównywalne były do tradycyjnych środków ochrony roślin.

Ekstrakty z alg

Ciekawą propozycją dla rolników są również preparaty oparte na ekstraktach z alg. O ich skuteczności stanowi charakterystyka tych morskich organizmów – są one przystosowane do bardzo intensywnego wzrostu w skrajnie trudnych warunkach. Związki, które decydują o tych właściwościach, są również korzystne dla roślin. Na rynku można spotkać nawozy płynne i doglebowe, z dodatkiem ekstraktu z alg. Ich działanie polega na zwiększaniu wydajności fotosyntezy, regulacji pobierania i wydalania wody z rośliny, pobudzania pobierania przez korzenie składników odżywczych, regulacji różnych procesów zachodzących w roślinie. To wszystko sprawia, że rośliny intensywniej rosną, kwitną i owocują, ale też są bardziej odporne na uszkodzenia czy niekorzystne warunki środowiska.

Efektywne mikroorganizmy

Technologia stosowania efektywnych mikroorganizmów została opracowana w Japonii przez profesora Teruo Higa –guru w zakresie ekologicznego rolnictwa na świecie. Naturalna technika introdukcji „efektywnych mikroorganizmów” do agro- lub ekosystemu przyspiesza biologiczną regenerację – powoduje między innymi szybsze tworzenie się warstwy próchniczej gleby. Jak najlepiej zdefiniować „efektywne mikroorganizmy”? – jest to kompozycja kultur bakteryjnych mająca na celu utrzymanie, bądź przywrócenie naturalnej równowagi w ekosystemach. Efektywne działanie tych mikroorganizmów polega na współdziałaniu określonych kultur bakterii, które są kompatybilne pod względem fizjologicznym i dzięki odpowiedniemu ich doborowi współistnieją, zapewniając pozytywne efekty poprzez „wzajemne wsparcie” – efekt synergii.

W praktyce oznacza to, że zastosowanie szczepionki z efektywnych mikroorganizmów pozwala na znaczące zmniejszenie ilości nawozów, niezbędnych do utrzymania odpowiedniego stanu gleby (niektóre badania mówią o prawie 50 proc. spadku zapotrzebowania), co przekłada się bezpośrednio na obniżenie nakładów poniesionych na utrzymanie naszej życiodajnej ziemi w odpowiednim porządku. Należy jednak pamiętać, że stosowanie preparatów opartych o tę ciekawą technologię nie zwalnia nas z obowiązku nawożenia gleby, natomiast wspomaga i przyspiesza proces odzyskiwania jej optymalnego stanu.

Czysta, naturalna energia – biomasa

Coraz częściej, zarówno w mass-mediach, jak i w ramach towarzyskich spotkań, pojawia się temat globalnego ocieplenia, niekorzystnego wpływu gazów cieplarnianych na życie człowieka na Ziemi. Polityka UE jest w tym zakresie bezwzględna – ustalone limity emisji CO2 Polska będzie zmuszona spełnić albo zostanie postawiona przed przykrymi finansowymi konsekwencjami. W gospodarce opartej na węglu jest to naprawdę twardy orzech do zgryzienia i będzie się on wiązał w najbliższych latach z ogromnymi nakładami finansowymi spółek energetycznych i państwa na modernizację sieci energetycznej kraju i dostosowaniu jej do wymogów UE.

Najprostszą drogą do spełnienia tych wymogów w tym wypadku jest zwiększenie nakładów na OZE – odnawialne źródła energii. Jest to nowoczesny, znaczący i stale się rozwijający kierunek produkcji rolnej. Prognozuje się wzrastające zapotrzebowanie na surowce energetyczne. Biogazownie rosną w naszym kraju jak grzyby po deszczu. Działania mające na celu produkcję surowców energetycznych w ramach posiadanych przez rolnika gruntów, to doskonały kierunek zapewnienia zarówno godziwego zarobku, jak również wsparcia naszej umęczonej planety w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, do czego i tak nasz kraj jest w perspektywie zmuszony prawem wspólnotowym.

Nieużytki? Nigdy więcej

Jednym z wielu pozytywnych aspektów produkcji rolnej biomasy jest możliwość uprawy na wielu glebach, które - wydawałoby się, do niczego się nie nadają. W tym wypadku musimy po prostu odpowiednio dobrać gatunek uprawianej rośliny. Do najczęściej uprawianych w Polsce roślin energetycznych należą m.in.: słonecznik, rzepak, wierzba, kukurydza, topola, miskant olbrzymi, 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY