Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
niedziela, 27 styczeń 2013 20:00

Prawosławne Święta

Napisane przez 

W Kościele prawosławnym, deklarującym wierność względem najstarszych tradycji chrześcijańskich oraz zasad Pisma Świętego, na szczególną uwagę zasługuje bogaty, mistyczny i symboliczny ceremoniał, głęboko przeżywany przez wiernych.

Wyznawcy prawosławia stanowią drugą pod względem liczebności grupę religijną w Polsce. Hierarchowie Cerkwi oceniają, że osób tego wyznania jest w Polsce około 500-600 tys. Najwięcej prawosławnych zamieszkuje tereny Białostocczyzny, czyli województwo podlaskie. Liczne skupiska osób tego wyznania znajdują się terenach północno-wschodnich kraju, ale cerkwie prawosławne możemy spotkać również w Szczecinie czy Wrocławiu. Czuwają nad wiernymi hierarchowie Kościoła prawosławnego, kierujący diecezjami: warszawsko-bielską, wrocławsko-szczecińską, białostocko-gdańską, lubelsko-chełmską, łódzko-poznańską i przemysko-nowosądecką.

Prawosławne Boże Narodzenie – 6 stycznia

Prawosławne i Grekokatolickie Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się 13 dni po Świętach katolickich, czyli 6 stycznia 2013 r. Wynika to z kalendarza juliańskiego, którym kierują się Kościoły wschodnie, podczas gdy Kościół rzymskokatolicki przyjmuje określanie czasu zgodnie z kalendarzem gregoriańskim.

W Kościele prawosławnym, deklarującym wierność względem najstarszych tradycji chrześcijańskich oraz zasad Pisma Świętego, na szczególną uwagę zasługuje bogaty, mistyczny i symboliczny ceremoniał, głęboko przeżywany przez wiernych. Nabożeństwa odprawiane są w językach narodowych, ale nieodłącznymi elementami liturgii są: teksty starocerkiewnosłowiańskie i śpiew.

Podobnie jest w Wigilię, którą prawosławni nazywają: nawieczeriem lub soczelnikiem.

Wigilia Bożego Narodzenia i Święta

Aż do wieczerzy wigilijnej wyznawcy prawosławia i grekokatolicy poszczą. Do kolacji zasiadają przed rodzinną ikoną w gronie najbliższych. Uroczystość rozpoczyna się od dzielenia się prosforą, czyli przyniesionym z cerkwi przaśnym, pobłogosławionym chlebem. Wcześniej rolę chleba pełniło socziwo, czyli gotowana pszenica polewana miodem, odpowiednik dzisiejszej kutii – potrawy z pszenicy, maku i miodu. Dzieleniu się chlebem towarzyszą życzenia składane sobie przy choince.

Na wigilijnym stole znajdują się obowiązkowo postne dania: ryby, np. karp, kisiel z owsa czyli kisełycia, szczułok, czyli kompot z suszonych owoców, barszcz, potrawy z grzybami czy smażone na oleju placki. Dań symbolicznie musi być 12, podobnie koniecznie powinny się znaleźć w wigilijnym menu: chleb – symbol pożywienia, sól – symbol obfitości, miód – symbol słodyczy oraz czosnek - symbol zdrowia.

Po wieczerzy najbliżsi wręczają sobie prezenty, a następnie udają się do cerkwi na uroczyste, wielogodzinne, połączone z całonocnym czuwaniem nabożeństwo. To ono stanowi najważniejszy moment Świąt, które składają się nie z dwóch, a z trzech dni: 6 stycznia jest Wigilia, 7 stycznia – Boże Narodzenie, 8 stycznia – Sobór Bogurodzicy, a 9 stycznia obchodzi się dzień pierwszego męczennika Stefana.

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań. Pierwszego dnia Świąt wszyscy w rodzinie zasiadają do uroczystego, już nie postnego, śniadania, a w kolejnych dniach odwiedzają się wzajemnie i przyjmują wędrujących z gwiazdą kolędników. 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY