Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 54.

piątek, 21 grudzień 2012 12:12

Wyzwania dla marszałków w 2013 roku

Napisane przez 

Dzięki inwestycjom m.in. w budowę sieci internetowej czy drogowej, rośnie atrakcyjność gospodarcza i turystyczna regionów. To szansa na ich rozwój. Sfinansowanie tych inwestycji to duże wyzwanie dla Zarządów Województw.

Przełom starego i nowego roku kalendarzowego jest dobrą okazją do podsumowań i precyzowania nowych planów. Jest tak w przypadku życia osobistego, czy zawodowego, ale także w odniesieniu do działalności organów samorządowych i państwowych.

Zapytałam marszałków województw o ich oczekiwania względem nowego - 2013 r. - w odniesieniu do regionu, nad którym sprawują pieczę.

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Bez wątpienia największym wyzwaniem dla naszego województwa w przyszłym roku będzie realizacja projektu „Internet dla Mazowsza”. Zakłada on budowę na terenie Mazowsza światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej oraz sieci dostępowej w 33 miejscowościach. Zapewni ona 95 proc. mieszkańców Mazowsza, a także 100 proc. firm czy instytucji publicznych dostęp do szerokopasmowego Internetu. Stworzy także szansę na dynamiczny rozwój całego regionu - rozwój nowych usług, wzmocnienie przedsiębiorczości, bezpieczeństwa czy edukacji.

Projekt wkroczył właśnie w decydującą fazę. Agencja Rozwoju Mazowsza, która koordynuje inwestycję, ogłosiła w połowie listopada przetarg na wybór partnera w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego rolą będzie nie tylko wybudowanie sieci, ale będzie mógł on także świadczyć usługi za jej pomocą.

Projekt o wartości blisko 500 mln zł, w 85 proc. dofinansuje Unia Europejska. Pozostałe 15 proc. pochodzić będzie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Oczekiwane inwestycje w regionach w roku 2013 związane są ze znaczącą poprawą sieci komunikacyjnej i transportowej, z rozwojem potencjału naukowo-badawczego i parków technologicznych. W tle wszystkich planów pozostają pytania o kierunki i zasady wykorzystania przez region pieniędzy z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

 

Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Już w styczniu 2013 roku zakończymy pierwszy etap realizacji wschodniej obwodnicy Wrocławia, na którym rozpoczęto prace budowlane w roku 2009. Jest to największa inwestycja w 14-letniej historii Samorządu Województwa.

Za 350 mln zł powstaje niemal ośmiokilometrowy odcinek drogi z mostem przez Odrę, dwiema estakadami, dwoma wiaduktami, rondem na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 455 w Łanach i wielopoziomowym skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94 w Siechnicach.

Pierwsze samochody pojadą nową trasą w marcu 2013 r., po dokonaniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na jej użytkowanie. Ten pierwszy odcinek obwodnicy ułatwi komunikację mieszkańcom Kamieńca Wrocławskiego, Dobrzykowic, Wojnowa, Siechnic, Radwanic. Skorzystają oni z nowego mostu i - jadąc na południe lub na północ, nie będą musieli przedzierać się przez zatłoczony Most Grunwaldzki. Jednocześnie trwają roboty budowlane na odcinku od Siechnic do ronda w Żernikach i projektowanie pozostałych odcinków obwodnicy, aż do drogi krajowej nr 98 w Długołęce.

 

Wojciech Drożdż – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Rok 2013 będzie kluczowy dla określenia kierunków i zasad wykorzystania przez region pieniędzy z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Liczymy, iż w toku prac podejmowanych przez Urząd Marszałkowski, prowadzonych w ścisłej współpracy z partnerami samorządowymi oraz społeczno-gospodarczymi regionu oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, uda nam się przygotować takie założenia działań rozwojowych, które zyskają uznanie Komisji Europejskiej i w efekcie – pozwolą dobrze zainwestować na Pomorzu Zachodnim fundusze europejskie.

W Szczecinie odbędzie się Zlot Żaglowców i finał regat The Tall Ships’ Races, który - według zapowiedzi organizatorów - na początku sierpnia 2013 r. ściągnie do miasta ponad 2 mln turystów! Czeka nas także 19. edycja Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie - imprezy znanej na całym świecie.

Kolejne edycje zachodniopomorskich festiwali, takich jak Karuzela Cooltury w Świnoujściu, Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach czy Zloty Pojazdów Militarnych w Darłowie, Lipianach i Bornym Sulinowie, z pewnością potwierdzą ich popularność wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego i turystów. W wymiarze gospodarczym i inwestycyjnym warto wspomnieć o Baltic Business Forum w Świnoujściu – spotkaniu biznesu, nauki oraz administracji publicznej i samorządowej.

 

Mirosław Karapyta - Marszałek Województwa Podkarpackiego

W roku 2013 oczekuję dla Podkarpacia przede wszystkim zakończenia budowy autostrady A-4, gdyż dostępność komunikacyjna regionu oznacza jego większą atrakcyjność dla inwestorów. Przyszły rok to także przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Będą one dla samorządu województwa okresem wytężonej pracy. Dla mnie, jako gospodarza regionu, ważnym zadaniem będzie także utworzenie kierunku medycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Samorząd województwa liczy również na zakończenie budowy przejścia granicznego z Ukrainą w Budomierzu. Właśnie oddaliśmy drogę prowadzącą do tego przejścia, teraz czekamy na zakończenie inwestycji. Nowe miejsce, w którym będą odprawiani podróżni, znacznie upłynni ruch na polsko-ukraińskiej granicy.

Wiele wydarzeń w 2013 roku będzie bardzo ważnych dla Podkarpacia. Będziemy obchodzić 70. urodziny Lecha Wałęsy, które miałyby się odbyć w Arłamowie, w miejscu, w którym kiedyś prezydent był internowany. Teraz powstaje tam nowoczesne centrum hotelowo-kongresowe, jedno z największych w Europie. Snujemy plany, by do Arłamowa przyjechało około 100 noblistów.

 

Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko-mazurskiego

Rok 2013 na Warmii i Mazurach upłynie pod znakiem znaczących inwestycji w infrastrukturze. Obecnie realizujemy dwa wielkie programy, dotyczące usprawnienia powiązań komunikacyjnych w południowo-zachodniej oraz północnej części województwa, co daje łącznie ponad 350 km dróg. Część inwestycji jest już realizowana, rozstrzygamy kolejne przetargi, ale szczyt prac przypadnie na 2013, 2014 oraz połowę 2015 roku. Lepsze drogi, w połączeniu z planowanym na najbliższe lata uruchomieniem regionalnego lotniska w Szymanach, pozwolą na znaczące polepszenie infrastruktury komunikacyjnej na Warmii i Mazurach.

Nie zapominamy też o rowerzystach – już niedługo ruszy budowa trasy rowerowej, biegnącej przez pięć województw Polski Wschodniej. Dzięki temu na Warmii i Mazurach powstanie aż 420 km nowych szlaków.

 

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Największe inwestycje wciąż jeszcze przed nami. Należą do nich m.in. budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - największe przedsięwzięcie infrastrukturalne pomorskiego samorządu. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2013 r.

Niezmiernie istotne są inwestycje związane z energetyką. Najważniejsze z nich to planowana budowa elektrowni jądrowej, a także budowy konwencjonalnego źródła energii elektrycznej w rejonie dolnej Wisły oraz terminalu CNG na terenie Portu Gdańskiego. Należy również podkreślić planowany rozwój odnawialnych źródeł energii, szczególnie siłowni wiatrowych na lądzie i na morzu.

Oprócz ważnych inwestycji z zakresu infrastruktury transportowej, niezbędne jest dla nas, mając na uwadze proces budowania konkurencyjności Pomorza, wzmacnianie potencjału badawczo-naukowego oraz rozwój kapitału ludzkiego. Dlatego duży nacisk będziemy nadal kłaść na dynamiczny rozwój parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, czy też projektów realizowanych przez pomorskie uczelnie.

 

Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Wszystkie inwestycje w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok zaplanowane są z myślą o kontynuacji dynamicznego rozwoju Wielkopolski, mimo ogólnego kryzysu.

Priorytetem są dla nas inwestycje prorozwojowe, przede wszystkim drogi i transport publiczny, a także zakończenie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w okresie programowania 2007-2013.

 

Dziękuję za współpracę rzecznikom i biurom prasowym urzędów marszałkowskich.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY